Keräyslupa 2017 - 2021

Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr.

Myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2016), luvan numero: RA/2016/721. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.

Keräyslupa Ahvenanmaa ÅLR 2017/3113 (1.5.2017-30.4.2018), ÅLR  2018/2408 (1.5.-31.12.2018).

Kerätyt varat käytetään evankelioimis-, diakonia-, sielunhoito- ja koulutustyön, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyön sekä vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022.

 


Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimis-/päivityspvm: 23.10.2007

1. Rekisterinpitäjä

Kansan Raamattuseuran Säätiö
PL 48
08101 LOHJA
puh. 0207 681 610
krs@sana.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heikki Syvälahti
PL 48
08101 LOHJA
puh. 0207 681 610

3. Rekisterin nimi

Kansan Raamattuseuran Säätiön (KRS) asiakas- ja ystävärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

KRS:n konsernin ja sen toimintaa tukevien kannatusyhdistysten asiakassuhteen hoitaminen, varainhankinta ja toiminnasta tiedottaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely KRS:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasnumero, henkilötietojen käyttörajoitukset, asiakassuhdetiedot ja tehdyt lahjoitukset kohdetietoineen. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan rekisteröityminen osallistujaksi KRS:n toimintaan, KRS:n toimintakeskuksen kannatusyhdistyksen jäseneksi, KRS:n toiminnan tukijaksi tai KRS:n toiminnan informaation saajaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille esim. tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin ulkopuolisten tahojen käyttöön asiakkaan ilmoittamien käyttörajoitusten puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on talletettu atk:lle ja ne säilytetään luottamuksellisina. Asiakas- ja ystävärekisteriin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat sisäänkirjoittautumisluvat. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten tietoverkkojen kautta. KRS:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, ei ole yhteydessä KRS:n muihin sisäisiin tai julkisiin tietoverkkoihin.

9. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö KRS:n konsernin suoramainontaa ja varainkeräystoimintaa varten, sekä niiden luovuttaminen konsernin ulkopuolelle markkinointitarkoituksiin.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä